Oferta

Services

Wiedza, doświadczenie, zaangażowanie oraz intuicyjne podejście do odkrywania potrzeb naszych Klientów sprawiają, że możemy zaoferować Ci obok klasycznej obsługi prawnej, także kompleksowe rozwiązania prawno-podatkowe. Nad Twoją sprawą pracuje zespół złożony z radcy prawnego i doradcy podatkowego, dzięki czemu uzyskasz szybkie, interdyscyplinarne rozwiązanie.

 

Upraszczamy i optymalizujemy – zaczynając od siebie. Legaline to połączenie mobilności i elastyczności, jaką oferuje wirtualna kancelaria prawna, z zaufaniem, jakie powstaje podczas osobistego kontaktu. Nasze usługi świadczymy głównie online, ale zawsze możesz liczyć na spotkanie z nami. Dzięki temu zyskujesz wygodę kontaktu z naszymi specjalistami oraz dostęp do naszych usług, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz czy prowadzisz działalność. Nasza mobilność pozwala zaoferować Ci konkurencyjne ceny.

 

Do współpracy zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze i instytucje kultury, jak również podmioty zagraniczne operujące na rynku polskim. Naszym Klientom gwarantujemy najwyższy standard obsługi prawnej oraz elastyczne formy współpracy.

Knowledge, experience, commitment and an intuitive approach to discovering the needs of our clients allow us to offer - in addition to classic legal support - comprehensive legal and tax solutions. A team of both a legal adviser and a tax adviser works on your case to give you fast and interdisciplinary solutions. We simplify and optimize - beginning with ourselves. Legaline is a combination of the mobility and flexibility offered by a virtual law firm with confidence based on personal contact. We provide our services mainly online, but you can always arrange to meet with us. With this you gain the convenience of contact with our specialists and access to our services, regardless of where you live or do business. Our mobility allows us to offer competitive prices. We invite individual clients, business entities and cultural institutions, as well as foreign entities operating on the Polish market, to use our services. We guarantee our clients the highest standard of legal service and flexible forms of cooperation.

Obszary praktyki

AREAS OF PRACTICE

Legal and tax services for companies

including legal advisory on current activities, corporate issues, tax optimization, and litigation

Copyright and industrial property

including legal advisory on contracts regarding intellectual property rights, and representation in cases of infringement of copyright and other intellectual property rights

Adjustment of perpetual usufruct annual fees

including an assessment of the merits of the appeal and drawing up the application to set aside the increase as unwarranted or to reduce the increase

Real estate

including regulation of legal status, legal audit, support for the real estate development process, and optimization of property tax

Contracts

including drafting and advising on articles of incorporation and other commercial agreements, and participation in negotiations

Taxes

including tax optimization, tax opinions, and representation before tax authorities, in administrative court proceedings and tax audits

Szkolenia

Zespół

Team

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk

tax adviser, legal adviser trainee

A law graduate of the University of Warsaw, Anna Drabarczyk vel Grabarczyk has many years of experience providing legal services to corporate entities, including mergers and acquisitions. She has conducted legal audit and regulation of the legal status of hundreds of properties. For many years she has dealt with copyright and industrial property rights. Her other area of interest is tax. She is experienced in providing full tax services to businesses, including foreign clients. She helps clients achieve tax optimization. She represents taxpayers in disputes. She is registered as a tax adviser with the National Chamber of Tax Advisers (entry no. 12371).

She specializes in:

  • commercial law
  • real estate law
  • intellectual property
  • tax

Dominika Figuła

Legal adviser

A law graduate of the Jagiellonian University, Dominika Figuła also completed geodetic studies with a specialty in real estate valuation and cadastre at AGH University of Science and Technology in Cracow. She has extensive experience handling the construction process. For many years she has dealt with adjustment of the legal status of real estate and proceedings to vest title to real estate in local authorities and private persons. She has also gained experience in providing legal services to business entities, especially large enterprises, and cultural institutions. She represents clients before courts and public administrative authorities. She is registered as a legal adviser by the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers (entry no. WA-9698).

She specializes in:

  • civil law
  • real estate law
  • commercial law
  • labour law

motto

We care about reliability and professionalism. In the services we provide our clients, we tailor the composition of our team to meet the specific needs of the client. We work with experts from various fields, not only law.

Kontakt

Contact us

Nasze usługi świadczymy głównie online, ale zawsze możesz liczyć na spotkanie z nami. Zapraszamy do kontaktu.

We provide our services mainly online, but you can always schedule a meeting with us. We invite you to contact us.

Dominika Figuła:
e-mail: dominika.figula@legaline.pl
tel. (+48) 505 96 36 64
więcej informacji

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk
e-mail: anna.drabarczyk@legaline.pl
tel. (+48) 692 08 56 67
więcej informacji

W sprawie szkoleń prosimy o kontakt e-mail: sekretariat@legaline.pl
Dominika Figuła:
e-mail: dominika.figula@legaline.pl
tel. (+48) 505 96 36 64
more info

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk
e-mail: anna.drabarczyk@legaline.pl
tel. (+48) 692 08 56 67
more info

In case of training please contact: sekretariat@legaline.pl