Oferta

Services

Wiedza, doświadczenie, zaangażowanie oraz intuicyjne podejście do odkrywania potrzeb naszych Klientów sprawiają, że możemy zaoferować Ci obok klasycznej obsługi prawnej, także kompleksowe rozwiązania prawno-podatkowe. Nad Twoją sprawą pracuje zespół złożony z radcy prawnego i doradcy podatkowego, dzięki czemu uzyskasz szybkie, interdyscyplinarne rozwiązanie.

 

Upraszczamy i optymalizujemy – zaczynając od siebie. Legaline to połączenie mobilności i elastyczności, jaką oferuje wirtualna kancelaria prawna, z zaufaniem, jakie powstaje podczas osobistego kontaktu. Nasze usługi świadczymy głównie online, ale zawsze możesz liczyć na spotkanie z nami. Dzięki temu zyskujesz wygodę kontaktu z naszymi specjalistami oraz dostęp do naszych usług, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz czy prowadzisz działalność. Nasza mobilność pozwala zaoferować Ci konkurencyjne ceny.

 

Do współpracy zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze i instytucje kultury, jak również podmioty zagraniczne operujące na rynku polskim. Naszym Klientom gwarantujemy najwyższy standard obsługi prawnej oraz elastyczne formy współpracy.

Knowledge, experience, commitment and an intuitive approach to discovering the needs of our clients allow us to offer - in addition to classic legal support - comprehensive legal and tax solutions. A team of both a legal adviser and a tax adviser works on your case to give you fast and interdisciplinary solutions. We simplify and optimize - beginning with ourselves. Legaline is a combination of the mobility and flexibility offered by a virtual law firm with confidence based on personal contact. We provide our services mainly online, but you can always arrange to meet with us. With this you gain the convenience of contact with our specialists and access to our services, regardless of where you live or do business. Our mobility allows us to offer competitive prices. We invite individual clients, business entities and cultural institutions, as well as foreign entities operating on the Polish market, to use our services. We guarantee our clients the highest standard of legal service and flexible forms of cooperation.

Obszary praktyki

AREAS OF PRACTICE

Obsługa prawno-podatkowa firm

w tym doradztwo prawne przy bieżącej działalności, sprawy korporacyjne, optymalizacja podatkowa, reprezentacja sądowa

Prawo autorskie i własność przemysłowa

w tym doradztwo prawne przy umowach z zakresu prawa własności intelektualnej, reprezentacja w sprawach naruszenia praw autorskich i własności przemysłowej

Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste

w tym ocena zasadności odwołania, sporządzenie wniosku o uznanie, że aktualizacja jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości

Nieruchomości

w tym regulacje stanu prawnego, audyt prawny nieruchomości, obsługa procesu inwestycyjnego, optymalizacja podatku od nieruchomości

Umowy

w tym sporządzanie i opiniowanie umów spółek oraz innych umów gospodarczych, udział w negocjacjach

Podatki

w tym optymalizacja podatkowa opinie podatkowe, reprezentacja w postępowaniach podatkowych, sądowoadministracyjnych, kontrolach

Szkolenia

 • Sposoby minimalizacji ryzyka prawnego członków zarządu spółki z o.o.

  Szkolenie ma formę spotkań z prawnikiem, a nie typowego, teoretycznego wykładu. Kameralność pozwala Uczestnikom na swobodne zadawanie pytań i decydowanie o przebiegu spotkania.

   

  Zadaniem prawników świadczących obsługę prawną na rzecz spółki jest ochrona interesów spółki, co nie zawsze jest tożsame z zapewnieniem bezpieczeństwa prawnego jej menedżerom. Szkolenie ma na celu zwięzłe przedstawienie najistotniejszej problematyki w formie interaktywnego przewodnika po zagrożeniach związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu i sposobach ich uniknięcia. Uzyskana na szkoleniu wiedza pozwoli podejmować trafne decyzje biznesowe i zmniejszyć ryzyko prawne z nimi związane.

   

  Wiemy, jak ważny dla Ciebie jest czas, dlatego spotkanie jest organizowane w terminie i miejscu dogodnych dla Ciebie.

   

  Szkolenie jest adresowane do członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i prokurentów.

   

  Szkolenie składa się z trzech paneli tematycznych – możesz wybrać tylko jeden lub kilka interesujących Cię paneli.

Zespół

Team

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk

radca prawny, doradca podatkowy

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów korporacyjnych, w tym w zakresie fuzji i przejęć. Przeprowadziła audyt prawny i regulację stanu prawnego kilkuset nieruchomości. Od wielu lat zajmuje się prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Obszarem jej zainteresowań są również podatki – zdobyła praktykę w zakresie pełnej obsługi podatkowej podmiotów gospodarczych, także zagranicznych. Wdraża optymalizacje podatkowe. Reprezentuje podatników w sprawach spornych. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-13018) oraz listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych (nr wpisu 12371).

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze
 • prawo nieruchomości
 • własność intelektualna
 • podatki

Dominika Figuła

radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dodatkowo geodezyjne o specjalności szacowanie nieruchomości i kataster na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma duże doświadczenie w zakresie obsługi procesu budowlanego. Od wielu lat zajmuje się regulacją stanu prawnego nieruchomości i postępowaniami uwłaszczeniowymi i komunalizacyjnymi. Zdobyła także praktykę w obsłudze podmiotów gospodarczych, zwłaszcza z sektora dużych przedsiębiorstw, oraz instytucji kultury. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-9698).

Specjalizacje:

 • prawo cywilne
 • prawo nieruchomości
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy

motto

Dbamy o rzetelność i profesjonalizm. Świadcząc usługi, dostosowujemy skład naszego zespołu do konkretnych potrzeb naszych Klientów. Współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin, nie tylko prawa.

Kontakt

Contact us

Nasze usługi świadczymy głównie online, ale zawsze możesz liczyć na spotkanie z nami. Zapraszamy do kontaktu.

We provide our services mainly online, but you can always schedule a meeting with us. We invite you to contact us.

Dominika Figuła:
e-mail: dominika.figula@legaline.pl
tel. (+48) 505 96 36 64
więcej informacji

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk
e-mail: anna.drabarczyk@legaline.pl
tel. (+48) 692 08 56 67
więcej informacji

W sprawie szkoleń prosimy o kontakt e-mail: sekretariat@legaline.pl
Dominika Figuła:
e-mail: dominika.figula@legaline.pl
tel. (+48) 505 96 36 64
more info

Anna Drabarczyk vel Grabarczyk
e-mail: anna.drabarczyk@legaline.pl
tel. (+48) 692 08 56 67
more info

In case of training please contact: sekretariat@legaline.pl